ksiegowosc

księgowość

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie zryczałtowanych form opodatkowania,
 • wypełnianie deklaracji statystycznych Intrastat,
 • rozliczanie dotacji publicznych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych.

doradztwo podatkowe

doradztwo podatkowe

 • udzielanie porad i wyjaśnień w zakresie obowiązków podatkowych,
 • sporządzanie opinii w zakresie interpretacji aktów prawnych oraz konkretnych zdarzeń pod względem wynikających z nich zobowiązań prawnych,
 • prowadzenie zryczałtowanych form opodatkowania,
 • reprezentowanie klienta w sporach z aparatem skarbowm, sądami administracyjnymi oraz udział w czynnościach kontrolnych.

doradztwo pracownicze

doradztwo pracownicze

 • przygotowywanie umów o pracę,
 • przygotowywanie świadectw pracy,
 • sporządzanie zaświadczeń dla zatrudnionych,
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń,
 • przygotowywanie umów o dzieło i umów zleceń,
 • sporządzanie deklaracji PIT-4
 • przygotowywanie przelewów do Urzędów skarbowych,
 • sporządzanie deklaracji ZUS,
 • zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS,
 • przygotowywanie przelewów składek ZUS,
 • sporządzanie deklaracji PIT-11,
 • sporządzanie deklaracji PIT-8b,
 • rozliczanie zwolnień lekarskich.

Rejestruj firmę pod naszym adresem

Propozycja głównie dla obcokrajowców, ale nie tylko. Usługi te polecamy tym, którzy:

 • potrzebują adresu do zarejestrowania siedziby firmy, lecz nie chcą wydzierżawiać zbędnego im biura,
 • potrzebują adresu do odbierania i przechowywania przychodzącej korespondencji, faksów,
 • nie chcą podawać swojego prywatnego adresu.