onas

Kierujemy się przede wszystkim dobrem klienta z całą sumiennością i rzetelnością. Postępujemy zgodnie z prawem, wiedzą i zasadami etyki zawodowej. Poznane fakty zachowujemy w tajemnicy.

Ponad 16-letnie doświadczenie w posługiwaniu się prawem podatkowym ma również swoje znaczenie. Niepewne bowiem są rezultaty usług rachunkowych jeśli nie ma nad nimi nadzoru doradcy podatkowego.